top of page

I denne pakken får du 6 brett med 48 ordbilder. Du observerer kanskje at barnet forenkler og forkorter ord og viser utfordringer med å skille ulike språklyder. Noen barn bruker klusterreduksjon i ord som har flere konsonanter etter hverandre. Det er ulike måter å arbeide med barnets språklige bevissthet omkring dette. I denne aktiviteten skal «slangen» minne barnet på å legge til «S» lyden i starten av enkeltord. Hvert av de seks brettene består av fire ordpar. Dette er ordpar som er identiske med unntak av den fremre lyden «S», f.eks. S+matte=smatte.

 

Brett og ordpar egner seg godt til:

- Muntlige aktiviteter.

- I en til en arbeid.

 

Denne pakken inneholder disse parene: KATT-SKATT, KUM-SKUM, KØYE-SKØYE, KÅRE-SKÅRE, KVISE-SKVISE, KLI-SKLI, KALLE- SKALLE, KÅL-SKÅL, TALL-STALL, TRIKK-STRIKK, TROPP-STROPP, TI- STI, TOR-STOR, PILLE-SPILLE, MAL-SMAL, NAKKE-SNAKKE, KALD- SKALL, PARK-SPARK, TAPPE-STAPPE, MEKKE-SMEKKE, KAFFE- SKAFFE, TUE-STUE, TÅ-STÅ, MATTE-SMATTE.

 

Materiellet på smaaord.no er merket med digitalt symbol. Det betyr at du laster det ned til din maskin. Materiellet er som regel i PDF-format.

Opplegg i klusterreduksjon i"S" kombinasjoner (slangebrett)

kr 159,00Pris
    bottom of page