top of page

I gruppen N/NG får du 12 bildekort. Det er ulike måter man kan jobbe med bildene på. Det observeres kanskje at barnet viser utfordringer med å skille ulike språklyder. Utgangspunktet for bruken av bildene er å lytte og skille lyder, men det er også til arbeid knyttet til språklig oppmerksomhet. I en forlengelse av dette er minimale par to ord som skiller seg fra hverandre med et fonologisk element. Dette er ordpar som er identiske med unntak av ett av fonene i ordet, f.eks. tann/tang.

 

kortene egner seg godt til:

  • Muntlige aktiviteter.
  • I en til en arbeid.

 

Denne pakken inneholder disse parene: LAND-LANG, PENNER-PENGER, TANN-TANG, SENDER-SENGER, FINNER-FINGER OG SAND-SANG.

 

Det følger med bakside til kortene. Dette for at du kan lettere ha orden (dersom du har ulike språklydsgrupper). Det vil også åpne muligheter for å kunne lage ulike spill, bl.a. bildememo mm.

 

PS. Brikkene er merket med ordet bilde illustrerer. Noen barn kan gjenkjenne eller lese bokstaver og ord. Hvis du har mistanke om dette vil det være nødvendig å skjule skriften. Eksempelvis ved bruk av teip ol.

 

Materiellet på smaaord.no er merket med digitalt symbol. Det betyr at du laster det ned til din maskin. Materiellet er som regel i PDF-format.

N/NG-lyder (minimale par)

kr 35,00Pris
    bottom of page