top of page

I pakken minimale par får du til sammen 400+ bildekort. Det er ulike måter man kan jobbe med bildene på. Det observeres kanskje at barnet viser utfordringer med å skille ulike språklyder. Utgangspunktet for bruken av bildene er å lytte og skille lyder, men det er også til arbeid knyttet til språklig oppmerksomhet. I en forlengelse av dette er minimale par to ord som skiller seg fra hverandre med et fonologisk element. Dette er ordpar som er identiske med unntak av ett av fonene i ordet, f.eks. bær/bar.

 

kortene egner seg godt til:

- Muntlige aktiviteter.

- I en til en arbeid.


Denne pakken inneholder disse parene:
 

 • D/K: DAM-KAM, DUER-KUER, DATT-KATT, DU-KU, DRAGE-KRAGE, DATTER-KATTER, DRAKK- KRAKK, DØ- KØ, DOKKE-KOKKE, DRATT-KRATT, DASSE-KASSE OG DAL-KARL. 
 • G/D: GOD-DO, GAMP-DAMP, GATA- DATA, GRESS-DRESS, GALE-DALE, GAL-DAL, GRO-DRO, GRUE-DRUE, GASSE-DASSE, GISSE-DISSE, GODT-DOTT OG GRILL-DRILL. 
 • K/T: KOPP-TOPP. KALD-TALL, KAPPE-TAPPE, KUBE-TUBE, KULL-TULL, KRYKKE-TRYKKE, KAR- TAR, KRONE-TRONE, KONE-TONE, KORN-TORN, KAM-TAM, KUR-TUR, KÅRE-TÅRE, KIM-TIM OG KOM-TOM. 
 • T/G: TAPE-GAPE, TULL-GULL, TRÅD-GRÅ, TÅ-GÅ, TANG-GANG, TRILLE-GRILLE, TRAVE-GRAVE, TRAN-GRAN, TAKKE-GAKKE, TRUT-GRUT OG GOM-TOM. 
 • B/T: BØYE-TØYE, BALL-TALL OG BENK-TENK. 
 • P/T OG D: PÅ-TÅ, PAKKE-TAKKE, PAR-TAR, PEPPER-TEPPER, PRESS-DRESS, PYTT-DYTT, PIL-TIL, PAPP-TATT OG KOPP-KOTT. 
 • STEMTE/USTEMTE LYDER (1): BIL-PIL, PÅL-BÅL, PINNE-BINNE, KUL-GUL, KULL-GULL, KUTT-GUTT, BAKKE-PAKKE, DUE-TUE, DAU-TAU, BILLE-PILLE, BALL-PALL, DEPPE- TEPPE, DO-TO OG TAM-DAM. 
 • STEMTE/USTEMTE LYDER (2): TAU-DAU, PAKKE-BAKKE, KASSE-GASSE, KAMP-GAMP, PILLE-BILLE OG PALL-BALL. 
 • B/D: BO/DO, BE-DET, BÆR-DER, BYR-DYR, BØR-DØR, BEKK- DEKK OG BRIKKE-DRIKKE. 
 • F/S: FOT-SOT, FÅ-SÅ, FIL-SIL, FE-SE, FYR-SYR, FØLE-SØLE OG KAFFE- KASSE. 
 • H-ISERING: SOPP-HOPP, KATT-HATT, SÅR-HÅR, KOPP-HOPP, DATT-HATT, TULL-KULL, FELLE- HELLE, KJØRE-HØRE, FEST-HEST, SAGE-HAGE, FULL-HULL OG SKI-HI. 
 • M/N: MÅL-NÅL, MØTT-NØTT, MOR-NORD, METT-NETT, MISTE-NISTE, MÅ-NÅ, TAM-TANN, LAM- LAND, KAM-KAN, TOM-TONN, KAMEL- KANEL OG KJEMME-KJENNE. N/NG: LAND-LANG, PENNER-PENGER, TANN-TANG, SENDER-SENGER, FINNER-FINGER OG SAND-SANG. 
 • STOPPING: SAU-TAU, SAND-TANN, SOPP-TOPP OG SOVE-TOVE. 
 • SK/ST: STUM-SKUM, STÅL-SKÅL, STALL-SKALL, STRÅ-SKRÅ, STO-SKO OG STURE-SKURE. 
 • RN: TUN- TURN, KONE-KORNET, ANE-ARNE OG GANE-GARNET.
 •  RT: KATT-KART, KOTT-KORT, MATTE-MARTE OG KUTT-KURT. 
 • KLUSTERREDUKSJON I "S" KOMBINASJONER: KATT-SKATT, KUM-SKUM, KØYE-SKØYE, KÅRE-SKÅRE, KVISE-SKVISE, KLI-SKLI, KALLE-SKALLE, KÅL-SKÅL, TALL-STALL, TRIKK-STRIKK, TROPP-STROPP, TI-STI, TOR-STOR, PILLE-SPILLE, MAL-SMAL, NAKKE-SNAKKE, KALD-SKALL, PARK-SPARK, TAPPE-STAPPE, MEKKE- SMEKKE, KAFFE-SKAFFE, TUE-STUE, TÅ-STÅ, MATTE-SMATTE.
 • A/Æ: HÆR-HAR, BÆR-BAR, PÆRE-PARE. 
 • E/Æ: BER-BÆR, LER-LÆR, HEL-HÆL, BE-BÆ, TRER-TRÆR, SER-SÆR OG KLER-KLÆR. U/O: SUSS-SOSS, MUS-MOS, BUR-BOR, MUR-MOR, BU-BO, KUR- KOR, UR-OR, BUD-BOD OG ULE-OLE. 
 • U/Y: HULE-HYLE, MUR-MYR, TUR-TYR, MUGG-MYGG, LUS-LYS OG BUR- BYR. 
 • Å/Ø: ÅL-ØL, ÅSE-ØSE, ÅRE-ØRE, HÅR-HØR, BØLLE-BOLLE, LÅVE-LØVE, SÅR-SØR, SÅLE-SØLE OG MØ-MÅ.

 

Det følger med bakside til kortene. Dette for at du kan lettere ha orden i de ulike gruppene. Det vil også åpne muligheter for å kunne lage ulike spill, bl.a. bildememo mm.

 

PS. Brikkene er merket med ordet bilde illustrerer. Noen barn kan gjenkjenne eller lese bokstaver og ord. Hvis du har mistanke om dette vil det være nødvendig å skjule skriften. Eksempelvis ved bruk av teip ol.

 

Materiellet på smaaord.no er merket med digitalt symbol. Det betyr at du laster det ned til din maskin. Materiellet er som regel i PDF-format.

MINIMALE PAR (hele pakken)

kr 1 099,00 Vanlig pris
kr 989,10Salgspris
  bottom of page