top of page

I gruppen D/K, G/D, K/T, T/G får du til sammen 100 bildekort. Det er ulike måter man kan jobbe med bildene på. Det observeres kanskje at barnet viser utfordringer med å skille ulike språklyder. Utgangspunktet for bruken av bildene er å lytte og skille lyder, men det er også til arbeid knyttet til språklig oppmerksomhet. I en forlengelse av dette er minimale par to ord som skiller seg fra hverandre med et fonologisk element. Dette er ordpar som er identiske med unntak av ett av fonene i ordet, f.eks. bær/bar.

kortene egner seg godt til: - Muntlige aktiviteter.

- I en til en arbeid.
Denne pakken inneholder disse parene:

  • D/K: DAM-KAM, DUER-KUER, DATT-KATT, DU-KU, DRAGE-KRAGE, DATTER-KATTER, DRAKK- KRAKK, DØ-KØ, DOKKE-KOKKE, DRATT-KRATT, DASSE-KASSE OG DAL-KARL.
  • G/D: GOD-DO, GAMP-DAMP, GATA-DATA, GRESS-DRESS, GALE-DALE, GAL-DAL, GRO-DRO, GRUE-DRUE, GASSE-DASSE, GISSE-DISSE, GODT-DOTT OG GRILL-DRILL.
  • K/T: KOPP-TOPP. KALD-TALL, KAPPE-TAPPE, KUBE-TUBE, KULL-TULL, KRYKKE-TRYKKE, KAR- TAR, KRONE-TRONE, KONE-TONE, KORN-TORN, KAM-TAM, KUR-TUR, KÅRE-TÅRE, KIM-TIM OG KOM-TOM.
  • T/G: TAPE-GAPE, TULL-GULL, TRÅD-GRÅ, TÅ-GÅ, TANG-GANG, TRILLE-GRILLE, TRAVE-GRAVE, TRAN-GRAN, TAKKE-GAKKE, TRUT-GRUT OG GOM-TOM.

 

Materiellet på smaaord.no er merket med digitalt symbol. Det betyr at du laster det ned til din maskin. Materiellet er som regel i PDF-format.

DENTALE/VELARE-lyder (minimale par)

kr 299,00Pris
    bottom of page